Fuglevangsvejens skole

Skolen hedder idag Skolen ved Bülowsvej.
Der var fest hvert år for gamle elever, første tirsdag i oktober kl 19-22. Pga lærer-reformen var sidste års fest i 2013, men vi håber stadig det blir genoptaget. Vores klasse har fundet hinanden, ja omkring 20 av os, og mødes jævnligt siden 2013. Vi har også en lukket FB-gruppe: Fuglevangsvejen 1957-65