Runstenar i "Skåneland"

DR 344
En av de 2 stenar vid kyrkan i Simris.
Bjarnger lod denne sten rejse efter sin broder Ravn, svend hos Gunu(lv) i Svitjod" (dvs. Sverige)

Runstenar
Först i Skåne Halland och Blekinge
Sedan på Bornholm

Mycket info om runstenar är gjort av entusiaster som tycker att just deras behov inte finns täckt i befintliga skrifter. Så och denna. Min sammanställning är i den form som jag tycker är mest praktisk och samtidig någorlunda aktuell.

Denna är påbörjad november 2014 och kompletteras allt eftersom. Jag tar det långsamt med en, eller ett ställe i taget, och låter smälta intrycket av sten och omgivningarna. Detta sättet ger mig många fina upplevelser av runsten, kyrkor och naturen runt om.

Mitt info är i DR-nummerordning, eftersom Sk, Skl, Hal och Bl-nummer är så nya att bara enstaka vet om de finns än, och nästan alla turistguider hänvisar till DR-numre.
En tabell med nya Sk/Skl till DR-nummer finns en bit ner på denna sida.

Text från Danska Nationalmuseet.
Sök på Sk, ej DR nummer. Länk här

Riksantikvarieämbetets eller mina koordinater. De håller på att lägga om arkivet under 2019 med annan funktion, men senast jag testade fungerade det gamla.
Sökmotor. Länk här


Kartan längre nere på sidan,
är tänkt som en ungefärlig översikt när man är ute och kör och vill kolla in om det inte skulle vara nån runsten i närheten? Sedan kan man pricka in bättre med GPS'en.

Lila text avser stenar i Lund nånstans.
Ca. 1 av 4 Skånes många runstenar finns faktisk i Lund!
Sten på Runstenskullen i
Lundagård kan kan ju ses hela dygnet. I Kulturens trädgård: Gratis i öppettiderna. Inuti Kulturen? Där är ju entréavgift, meen de står precis in till höger vid entrén ;-)  De är stora och enormt fina!

Flera bilder kommer som undersida till denna, men först när jag själv har plåtat dem. Där kommer också praktisk info om tillgänglighet, sittplats mm vid mitt besök. Det finns nästan alltid toa eller åtminstone Bajamaja vid en kyrka, och kyrkogårdarna är i regel alltid öppna, men var god att stänga grindarna efter dig.

 
Skåne
DR 258 Sk 71 RAÄ Hassle-Bösarp 13:1
Bösarp-stenfragment. Fyra stora brottstycken, vackra mönster och ett med runor: tuki : sati : -..."Toke satte..."
Finns: Brottstycken i källaren på Historiska museet Lund.
Hel kopia f
inns i ”Trelleborgen”. Västra Vallgatan 6 Trelleborg. Det spännande runstensmotivet är använd i deras logo!

DR 259 Sk 72 RAÄ Fuglie 2:2 N 55 26'51.84 E 13 5'5.15
Fuglie-stenen 1. autr · risþi · stin · þonsi · | auftiR · auþ(a) · bruþur · | · sin · han · uarþ · tauþr · | · o · kutlati · kuþ · hialbi · ha(n)s · siluØnd rejste denne sten efter sin broder Øde. Han døde på Gotland. Gud hjælpe hans sjæl" 
Finns: På fyndplatsen. En kulle norr om kyrkan, ca i höjd med dess kör.

DR 260 Sk 73 RAÄ Fuglie 1:1 N 55 26'51.01 E 13 5'1.75
Fuglie-stenen 2. ati : risþi : stin : þasi : aft : þurstin : sun : sin "Atte rejste denne sten efter Thorsten sin søn"
Finns: Nordväst om Fugliekyrkans torn.

DR 262 Sk 67 RAÄ Fosie 3: N 55° 33' 38.08" E 13° 1' 41.69"
Fosie-stenen as(b)iarn : risþi (:) stin : þan(s)i : aftiR : tuark : filaka : sin : trik : kuþan Esbern rejste denne sten efter sin fælle Dværg, en god dreng”
Finns: Malmö. På Fosie kyrkogård nordväst om tornet. Toalett finns i vaktmästeriets öppningstid.

DR 264 Sk 3 RAÄ Hyby 8:1 N 55° 35' 9.52" E 13° 17' 20.74"
Hyby/Vismarlöv-stenen 1. Side A þurþr : hu : runaR : þasi : ...r... : ---
Side B fulukui : a : huk:-...
Thord huggede disse runer ... Folkvi (el. Fullugi) ejer(?) Høj(by?)...”
Finns: Vid Vissmarlöf Bygata i et litet anlägg nära landsvägen.

DR 265 Sk 4 Hyby/Vismarlöv-stenen 2+. [ran=uiþi : huas : raisþi : stin þisi : ifti : þanfuþ :]NN reste sten denna efter NN” Stenen saknas :-(

DR 266 Sk 6 RAÄ Uppåkra 2:1 N 55° 39' 57.83" E 13° 8' 27.10"
Uppåkra/Hjärup-stenen Side A nafni : risþi : stin : þasi | aftiR : tuka : bruþur : si[n] Side B han : uarþ : uistr | tuþr ”Navne rejste denne sten efter sin broder Toke. Han fandt døden vestpå”
Finns:
På en liten kulle i Stenshöggårds trädgård.


DR 268 Sk 96 RAÄ Ö. Vemmenhög 3:1 N 55° 24' 58.84" E 13° 30' 31.30"
Östra Vemmenhög-stenen bruþiR : rasþi : stin : þaisi : aiftiR : busa : bruþur : sin : harþa : kuþan : trik ”Broder rejste denne sten efter sin broder Bose, en meget god dreng”
Finns: På sin ursprungliga plats på gården Dybäcks jordar vid "Herrmansbron". Där den gamla vägen till Ö. Vemmenhög passerar ån.

DR 269 Sk 88 RAÄ Källstorp 2:1
Källstorp / Jordberga-stenen : þurkil : karþi : þurþaR : sun (:) bru : þisi : aft : uraka : bruþur : | sinThorkil, Thords søn, gjorde denne bro efter sin broder Vrage”
Finns: I ett betongfundament i Jordberga slottspark.

DR 270 Sk 90 RAÄ Lund 9:1 Runstenskullen i Lundagård. 1 av 6 stenar
Skivarp-stenen : tumi : risþi : stia : þasni : iftiR : --Ra : filaka : sia
Tomme rejste denne sten efter [Ge]re, sin fælle”

DR 271 Sk 94 RAÄ Tullstorp 1:1 N 55° 24' 35.78" E 13° 28' 0.00"
Tullstorp-stenen : klibiR : auk : ąsa : | : risþu : kuml : | þusi : uftiR : ulf :"Kleppe/Glippe og Åse rejste disse kumler efter Ulf"
Finns: På en liten hög vid Tullstorps kyrka. Unik sten. Är nyligen renoverat. Mer info här.

DR 275 Sk 91 RAÄ Solberga 2:1 N 55° 26' 56.50" E 13° 33' 5.56"
Solberga / Torsjö-stenen bruþiR : risþi : stin : þainsi : iftiR : isbiurn : br|uþur : sin : saR : uaR | skibari : uþ-... "Broder rejste denne sten efter Esbern, sin broder. Han var Ød...'s *'skipper'" 
Finns: I Torsjö herrgårdspark.

DR 276 Sk 95 RAÄ Örsjö 6:1 N 55° 26' 56.50" E 13° 33' 5.56"
Örsjö-stenen tumi : risþi : stin : þaisi : iftiR : hunuiþ : bruþur : sin : harþa : | kuþan : trik :"Tomme rejste denne sten efter Hunved, sin broder, en meget god dreng"
Finns:  Står i en tillväxt del av Örsjögårds trädgård, nära kyrkogården.

DR 277 Sk 59 RAÄ Villie 4:1 N 55° 30' 47.20" E 13° 35' 47.81"
Södra Villie / Rydsgård-stenen : kata : karþi : kuml : þausi : iftiR : suin : baluks | sun : bunta : sin : saR : uas : þiakna : furstr "Kata gjorde disse kumler efter Sven Ballungs søn, sin mand. Han var den fremmeste af thegner" 
Finns: I slottsparken till Rydsgård.

DR 278 Sk 60 RAÄ Västra Nöbbelöv 2: N 55° 26' 5.54" E 13° 37' 1.59"
Västra Nöbbelöv-stenen : tuki : risþi : stin : þainsi : iftiR : auþka : bruþur : sin : harþa : kuþan : | ---- "Toke rejste denne sten efter Ødge (dvs. "den rige"), sin bror, en meget god þegn(?)"  
Finns: På gräsmattan väster om P-platsen vid kyrkan.

DR 279 Sk 51 RAÄ Sjörup 3:2 N 55° 26' 28.40" E 13° 38' 7.47"
Sjörup-stenen[: sa]ksi : sati : st[in] : þasi : huftiR : ą[s]biurn : (s)in : fil(a)gą : | (t)u-a[s : sun :] | saR : flu : aki : a[t :] ub:sal(u)m : an : ua : maþ : an : u|abn : a(f)þi : "Sakse satte denne sten efter Esbern sin fælle, Tofes/Tokes søn. Han flygtede ikke ved Uppsala, men sloges sålænge han havde våben"
Finns: Vid ingången till Sjörup kyrkogård.

DR 280 Sk 52 RAÄ Skårby 61:1 Utanför Kulturen i Lund. 1 av 4 stenar
Skårby-stenen 1. : kaulfR : auk : autiR : þaR : sautu : stain : þans(i) : aftiR : tuma : bruþur : sia : | i(R) ati : ku|þis:snab|n : "Kaulv og Aute de satte denne sten efter Tomme, deres broder, som ejede Gussnava"

DR 281 Sk 53 RAÄ Skårby 4:1 N 55° 29' 12.20" E 13° 42' 48.94
Skårby-stenen 2. : autiR : sati : s(t)(a)(i)n : þansi : aftiR : haku|n "Aute satte denne sten efter Hakon".
Finns: Fanns i
nbyggd i kyrkogårdsmuren. I skrivande stund, under reparation och får ny placering. Kul historia från Skånskan i februari 2017:

DR 282 Sk 54 RAÄ Skårby 7:1(1) Kulturen Lund, i huvudbyggnaden
Hunnestad-stenen 1. : ąsburn : (a)u(k) : tumi : þaiR : sautu : stain : þansi : a(f)[t]iR : rui : auk : | laikfruþ : sunu : kuna : han[t]aR : "Asbjørn og Tomme de satte denne sten efter Roi og Leikfrød, Gunne Hånds sønner"

DR 283 Sk 55 RAÄ Skårby 7:1(2) Kulturen Lund, i huvudbyggnaden
Hunnestad-stenen 2. ãsburn × snti × stain × þansi × aftiR × tuma × sun × kuna × hantaR × ”Esbern satte sten denna efter Tomme, son (till) Gunne Hand.”

DR 284 Sk 56 RAÄ Skårby 7:1(3) Kulturen, Lund, i huvudbyggnaden
Hunnestad-stenen 3. En bildsten från Hunnestad.

DR 287 Sk 29 RAÄ Bjäresjö 72:1 N 55° 27' 43.78" E 13° 44' 59.32"
Bjäresjö-stenen 1. × kari × sati × stain ... uftiR × aulfun × "Kåre satte (denna) sten efter Aulfun" 
Finns: På kyrkogården söder om kyrkan invid dess torn.

DR 288 Sk 30 RAÄ Lund 11:6 Utanför Kulturen i Lund. 1 av 4 stenar.
Bjäresjö-stenen 2. × oaki × sati × stain × þansi × aftiR × ulf × bruþur × sin × harþa × kuþan × trak × Åke satte denna sten efter Ulf, sin broder, en god man.”

DR 289 Sk 31 RAÄ Bjäresjö 21:1 N 55° 26' 59.13" E 13° 46' 38.50"
Bjäresjö-stenen 3. fraþi × risþi × st(e)n × þansi × aftiR × ulaf × mak × sia × ¶ × trek × harþa × kuþan × Frede rejste denne sten efter sin måg Olav, en meget god dreng”
Finns: I Bergsjöholms slottspark.

DR 290 Sk 36 RAÄ Sövestad 2:2 N 55° 29' 31.82" E 13° 45' 55.78"
Sövestad bildsten.
Finns: I Krageholms slottspark. Söder gräsmattan sett från slottet.


DR 291 Sk 37 RAÄ Sövestad 2:1 N 55° 29' 33.07" E 13° 45' 57.20"
Sövestad sten 2 / Krageholm-stenen : tuna : sati : stain : þansi : aftiR : bram : bunta : sin : auk : askutr : sunR : hans : han : uaR : bastr : bumana : auk : | : miltastr : mataR ”Tonne satte denne sten efter sin ægtefælle Bram sammen med hans søn Asgot. Han var bedst af *bomænd og gavmildest på mad” 
Finns: I Krageholms slottspark.

DR 294 Sk 28 RAÄ Baldringe 2:1 N 55° 31' 47.59" E 13° 50' 23.60"
Baldringe-stenen : þurkisl : sati : kubl : þausi : aftiR : tuma : sban : | : fruþaR : sun : faþur : sin : harþa : kuþan : | : þiknTorgisl satte disse kumler efter sin fader Tomme den spåkyndige, Frøds søn, en meget god thegn”  Trevlig sten, drygt 1 meter hög. Uppmålat text.
Finns: Baldringe. Utkanten av kyrkogården framför tornet. Bajamaja finns.

DR 295 Sk 80 RAÄ Hällestad 2:1 N 55° 40' 39.29" E 13° 25' 14.75"
Hällestad-stenen 1. Side A : askil : sati : stin : þansi : ift[iR] | : tuka : kurms : sun : saR : hulan : | trutin : saR : flu : aigi : at : ub:|:salum Side B satu : trikaR : iftiR : sin : bruþr | stin : ą : biarki : stuþan : runum : þiR : Side C (k)(u)(r)(m)(s) (:) (t)(u)(k)(a) : kiku : (n)(i)(s)(t)[iR]Eskil satte denne sten efter Toke Gormssøn, der var ham en huld herre. Han flygtede ikke ved Uppsala. Drenge satte efter deres bror stenen på højen støt med runer. De gik Gorms Toke nærmest”
Finns: Inmurat i Hällestad kyrkas mur på utsidan.

DR 296 Sk 81 RAÄ Hällestad 2:3 N 55° 40' 40.20" E 13° 25' 14.77"
Hällestad-stenen 2. : ąskautr : ristþi : stin : þansi (:) | (:) (i)ftiR : airu : brþur : sin : ian : | : saR : uas : him:þiki : tuka : nu : | : skal : statą : stin : ą : biarki :Asgot rejste denne sten efter Ærre, sin bror. Men han var Tokes hirdmand. Nu skal stenen stå på højen”
Finns: Inmurat i Hällestad kyrkas mur på utsidan.

DR 297 Sk 82 RAÄ Hällestad 2:2 N 55° 40' 40.20" E 13° 25' 14.77"
Hällestad-stenen 3. : ąsbiurn : him:þaki : tuka : sati : stin | : þasi : iftiR : tuka : bruþur : sin :  "Asbjørn, Tokes hirdmand, satte denne sten efter Toke, sin broder"
Finns: Inmurat i Hällestad kyrka.

DR 298 Sk 74 RAÄ Lund 11:7 Utanför Kulturen i Lund. 1 av 4 stenar
Dalby / Sjöstorp-stenen þurkiR : raþi : stin : þan... | (:) at : itinkil : faur : sin : kuþn : | buta : as : liki : hu(k)(-)(-) "Thorger rejste denne sten efter Stenkil, hans fader, en god bonde, som længe ... / ligger i højen"

DR 314 Skl 3 Finns I Lunds universitetsbiblioteks huvudbyggnad
Lundagård / Lund-stenen 1. Side A : þu(r)[kisl : sun : i]sgis : biarnaR : sunaR : risþi : sti[ną : þisi] : (u)(f)tiR : bruþr : Side B : siną : baþa : ulaf : uk : utar : lanmitr : kuþa :
"Troels, søn af Esge Bjørns søn, rejste disse sten efter begge sine brødre, Olav og Ottar, gode landmænd"

DR 315 Skl 4
tuki : let : kirkiu : kirua : auk : ..."Toke lod gøre kirken og..."
Finns: Vid Bispegården i København. Kopia i Kulturen i Lund.

DR 316 Sk 84
RAÄ Lund 9:2 Runstenskullen i Lundagård. 1 av 6 stenar
Norra Nöbbelöv-stenen : tufi : risþi : stin : þisi : iftR : umun : sin : fila..."Tofe rejste denne sten efter Umun(?), sin fælle"

DR 317 Sk 86 RAÄ Lund 9:4 + Vallkärra 6:1 Runstenskullen i Lundagård. 1 av 6 stenar
Vallkärra-stenen :tufa : risþi : stiną : þisi : uftiR : kamal : buta : sin : uk : ąsur : | : sun : hs :"Tove rejste disse sten efter Gammel, sin mand, og Asser, hans søn"

DR 318 Sk 79 I ett källarutrymme på Historiska museet, Lund
Håstad-stenen brant(r) [: karþi : kubl : þusi : uftir : k]uba | faþur sin : [auk : ifi : filaki : (i)ku]ba : "Brand gjorde disse kumler efter sin fader Gubbe. Og (ligeledes gjorde) Eve, Gubbes fælle»

DR 321 Sk 25 RAÄ Västra Karaby 10:1 N 55° 49' 20.20" E 12° 59' 59.21"
Västra Karaby / Ålstorp-stenen .Side A : hals : auk : frebiurn : risþu : st|ina Side B : þesi : eftiR : | hufa : felaga : | sin : "Hals og Frebjørn rejste disse stene efter Hove, deres fælle"
Finns: I en trädgård i Ålstorp nära vägen.

DR 324 Sk 23 RAÄ Stora Harrie 2:1 N 55° 48' 18.21" E 13° 9' 14.00"
Stora Harrie-stenen birla : sati : ... | ... : iftiR : tuka | mak : sin ..."Berle satte (denne sten?) efter Toke, sin *måg"
Finns: Inmurat i kyrkan.

DR 325 Sk 19 RAÄ Lund 11:5 Utanför Kulturen i Lund. 1 av 4 stenar.
Dagstorp-stenen × si(k)mtr × sati × stin × þansi × iftiR × klakR × faþur × sin × Sigmund satte denna sten efter Glägg (eller Klack), fader sin.”

DR 328 Sk 11 RAÄ Holmby 10:1 N 55° 44' 49.14" E 13° 24' 1.16"
Holmby-stenen : suin : risþi : stina : þesi : ef(t)iR : þurgiR : | faþur : sin : "Sven rejste disse stene efter sin fader Thorger"
Finns: Utanför Holmby kyrkbyggnad.

DR 329 Sk 8 RAÄ Holmby 1:1 N 55° 45' 11.54" E 13° 21' 33.11"
Östra Gårdstånga-stenen : þulfR : uk : ulfR : risþu : stiną : þise : ufteR : ąsmut : liba : felaga : sin : "Tholv og Ulv rejste disse stene efter deres fælle Asmund Lippe"
Finns:
I Flyinge samhälle, på väg 104. Till höger precis före det gula vattenskydds-skylt när man kommer från Sjöbohållet. Kan skymtas i Google Street-View!

DR 330 Sk 9 RAÄ Lund 9:5 Runstenskullen i Lundagård. 1 av 6 stenar
Gårdstånga-stenen 1. Side A ...usti : auk : kunar : ...u : stina : þasi : aiftiR : kn... | ...biurn : filaka : si(n)(-) Side B : þiR : trikaR : uaRu : u--(-) --isiR : i : uikiku "Toste og Gunnar rejste disse stene efter Kn.../Gn... ...-bjørn, deres fæller. Disse "drenge" var vidt berømte i viking"

DR 331 Sk 10 RAÄ Lund 9:3 Runstenskullen i Lundagård. 1 av 6 stenar
Gårdstånga-stenen 3. asur : sati : stina : þisi : iftiR | tuba : "Asser satte disse stene efter Tobbe"

DR 333 Sk 70 RAÄ Örja 3:1 I ett källarutrymme på Historiska museet, Lund
Örja-stenen stątR : Aft firi (:) ąsu (:) -u- ... | ...-A ... "Efter Fri, Åses (son) står"

DR 334 Sk 65 RAÄ Västra Strö 2:3 N 55° 52' 33.51" E 13° 14' 35.10"
Västra Strö-stenen 1. faþiR : lit : hukua : runaR : þisi : uftiR : ąsur : bruþur : sin : is : nur : uarþ : tuþr : i : uikiku : "Fader lod hugge disse runer efter Asser, sin broder, som fandt døden nordpå i viking"
Finns: På Tullshög i Västra Strö drygt 100 meter från kyrkan, lite in genom en mark. 7 sten varav 2 runsten. Lite genant att Landstingets översiktsskylt är fel.

DR 335 Sk 66 RAÄ Västra Strö 2:4 N 55° 52' 33.45" E 13° 14' 34.97"
Västra Strö-stenen 2. faþiR : lit : hukua : stin : þan(s)i : uftiR : biurn : is : skib : ati : miþ : anum : "Fader lod hugge denne sten efter Bjørn, som ejede skib med ham"
Finns: På Tullshög i Västra Strö. 7 sten varav 2 runsten.

DR 337 Sk 42 RAÄ Lund 9:6 Runstenskullen i Lundagård. 1 av 6 stenar
Valleberga-stenen Sid A : suin : auk : þurgutr : kiaurþu : kubl : þisi | eftiR : mana | auk : suina Sid B kuþ : hialbi : siaul : þeRa : uel : ian : þeR : likia : i : luntunumSven og Thorgot/Thorgun gjorde disse kumler efter Manne og Svenne. Gud hjælpe deres sjæl vel, men de ligger i London”

DR 338 Sk 39 RAÄ Glemminge 2:1 N 55° 27' 357" E 14° 01' 160"
Glemminge-stenen : suini : sati : stin : þasi : iftiR : tusta : hin : skarba : fauþur | sin : harþa : kuþan : buta : uirþi : at : rata : huas : ub | briuti "Svenne satte denne sten efter Toste den skarpe, sin fader, en meget god bonde. Han skal blive til en *ræte, som bryder (stenen)"
Finns: Insatt i yttermuren i Glemmingebro kyrkogård tv för stora ingången ut mot gatan. Personlig tror jag att stenen är relativ nytillverkat då den är så fin och blankslipat. I så fall var kanske den originala dålig, men man vågade inte bara ta bort den, för då blev man ju "en Räte" Uh!!! (Koordinater är till kyrkans parkering Tågarpsväg 2) Inget WC här, men det finns ett efter 6 min körning till nedanstående.

DR 339 Sk 33 RAÄ Stora Köpinge 22:1 N 55° 28' 258" E 13° 56' 862"
Stora Köpinge-stenen uristr : ąuk : nukR : ąuk : krusa : risþu : stin : þąnsi : uft : aba : filaka : sin : trik : kuþan : "Vrest/Orrist og Nøk og Kruse rejste denne sten efter deres fælle Abe/Ebbe, deres fælle, en god dreng."
Finns: I kyrkogården bakom apsiset. Mycket fin sten. Mycket fint WC. Koordinater till kyrkans parkering. Mitt besök var i påsken 2016 och då höll de på med att bygga en lekplats bredvid. Gungställning och vippfåglar mm.

DR 343 Sk 43 RAÄ Östra Herrestad 5:1 N 55° 31' 33.73" E 14° 9' 57.15"
Östra Herrestad-stenen bruþiR : auk : tuki : raisþu : stain : þansi : aftiR : fraþulf : faþur : sin : harþa : | : kuþan : þiakn : "Broder og Toke rejste denne sten efter Fridulv, deres fader, en meget god thegn"
Finns: På kyrkogården straks intill västra muren, framför tornet.

DR 344 Sk 46 RAÄ Simris 1:1 N 55° 32' 5.96" E 14° 19' 18.18"
Simris-stenen 1. : biarngaiR : lit (:) raisa : stain : þina : eftiR : rafn : broþur : sin : su(i)n : kun(u)--s : a suiþiuþu "Bjarnger lod denne sten rejse efter sin broder Ravn, svend hos Gunu(lv) i Svitjod" (dvs. Sverige).
Finns: Utanför Simris kyrkogård bredvid Simris 1:2. Två stora fina sten! Vid mitt besök påsk 2015 var de nytvättade, nyuppmålad text och fina, och en behaglig bänk placerad, så man kunde sitta och njuta av stenen.

DR 345 Sk 47 RAÄ Simris 1:2 N 55° 32' 6.03" E 14° 19' 18.17"
Simris-stenen 2. : sigrif|r : let : resa : sten : þensa : aiftiR : furkun : if--r : faþur : ąsulfs : triks : knus | : hilbi : kuþ : ąn : hans "Sigrev lod denne sten rejse efter Forkun {if--r}, fader til Knuds dreng Asulv. Hjælpe Gud hans ånd". 
Finns: Utanför kyrkogården bredvid  Simris 1:1

 

DR 347 SK 14 RAÄ Kristianstad 203:1 N 55° 59' 11.75" E 14° 7' 30.84"
Norra Åsum-stenen : krist : mario : sun : hiapi . þem : ær : kirku : þ(e)-... -erþ(o)/-erþi : absalon : ærki:biskup : ok : æsbiorn muli : "Kristus, Marias søn, hjælpe dem som gjorde denne kirke, Absalon Ærkebiskop og Asbjørn/Esben Mule" 
Finns: I vapenhuset.

DR 350 Sk 131 RAÄ Hästveda 24:1 N 56° 16' 50.20" E 13° 56' 58.79"
Hästveda-stenen in manus tuas domine komændo spiritum | tuum : asa : I dine hænder, Herre, overgiver jeg din sjæl, Åse”
Finns: I kyrkans vapenhus.

Sk 97 RAÄ Åhus 2:4
Älleköpinge-stenen Nyfynd 1965. bilik=r raisti af- skrauta st(a)in þina Billing rejste efter Skrøte denne sten”
Finns: Sedan maj 2014 i ett betongfundament utanför museet på Torget i Åhus. Hörnet Köpmannagatan - Norragatan. Tidningsartikel Här

Sk 130 RAÄ Färlöv 166 N 56° 4' 16.50" E 14° 5' 2.54"
Färlöv-stenen Nyfynd 1997 (-)---(i)(u)-uiAA---Ar-rm Ej translaterat.
Finns:  Stenen är hittat i oktober 1997 i forbindelse med plantering av en ny allé ved landsvägen till Kristianstad, ca. 300 m söder om Färlöv Kyrka. Stenen står ca 4 m Ö om fyndplatsen.


 

Nya danska Sk/Skl nummer till gamla danska DR nummer i stigande följd. Sk står för Skåne. Skl, för Lund.

Sk-nummer

DR nummer

Sk-nummer

DR nummer

Sk-nummer

DR nummer

3

264

43

343

72

259

6

266

46

344

73

260

8

329

47

345

74

298

9

330

51

279

79

318

10

331

52

280

80

295

11

328

53

281

81

296

14

347

54

282

82

297

19

325

55

283

84

316

23

324

56

284

86

317

25

321

57

285

88

269

29

287

60

278

90

270

30

288

61

336

91

275

31

289

65

334

94

271

33

339

66

335

95

276

36

290

67

262

Skl 3

314

39

338

70

333

Skl 4

315

42

337

71

258

 

 

 

 

 

Hallamölla Runsten N 55° 42' 507" E 14° 05' 126"
Stenen, jag såg idag d 6 juli 2015 är hittat ganska nyligen, vad jag vet. Folk i trakten är forundrade över den fanns, då en gubbe, Ingemar Lövqvist som bodde strax intill fyndplatsen och dog för 19 år sedan, berättade vitt och brett om allt intressant kring möllan, men inget om stenen. (Kanske var det han själv som hade gjort den?) En lokal guide visste inte heller om den. En järnögla i toppen har kanske använts till stängselstråd, eller som lyftkrok om stenen har flyttats nångång?

Texten uppifrån och ner får jag till: saligastiR -saliga stir, saligast? och övre 3 tecken har helt säkert ett o. Sedan kanske ett l och ett i. Den är nog ett skämt från nyare tid med vänderunor, bakifrån, och från den äldre futharken.

O
rdet saligastiR finns dock även på en äkta runsten från Berga i Södermanland, nära Trosa. Jag tycker denna ser relativ nyhuggen ut, och tror inte vi skall fundera om den är från före eller efter kristendomens införelse i norden, men snarare före eller efter Beatles :-)

OBS! Jag har nu fått reda på den är "falsk" men tycker fortfarande den ska vara med här på listan. 

Kul i alla fall, och Hallamölla är hur som helst alltid värt et besök!
Bord, bänkar, grillmöjlighet samt bajamaja finns.
Finns: Lite i skymundan på stigen mellan bilparkeringen och möllan, på den sida av stigen som vänder mot ån. Runtexten syns från stigen.

För utskrift på hel A4-sida. Högerklicka på bilden - Visa bild - Tryck Crtl + P - Välj liggande utskrift.

Halland och Blekinge

Blekinge. Stentofta-stenen från 600-talet. DR 357

Halland

DR 352 Hal 5
RAÄ Vapnö 6:1 N 56° 42' 46.22" E 12° 50' 26.75"
Vapnö-stenen ... raistu : stin : æft-... | ...-(s)(t)r : hialmbi : saul : ho...

".. rejste stenen efter ... krist hjælpe hans sjæl." Finns: Vid Vapnö slott.

DR 353 Hal 3 RAÄ Holm 1:1
Holm-stenen : hiar : (l)(i)(g)ær : ennar : arnbiornar : sun : guþ "Her ligger Ejnar Arnbjørns søn. Gud (hjælpe hans sjæl)" Finns: I Stockholm

DR 354 Hal 4 RAÄ Kvibille 31:1 N 56° 47' 4.00" E 12° 50' 0.14"
Kvibille-stenen : efi : auk : þu(r)(g)utr : þeR : lagþu : stin : ifi- : þorlak : kuþ : hialbi : sol : hans :  "Eve og Thorgot de lagde stenen over Thorlak. Gud hjælpe hans sjæl" 
Finns: I kyrkokoret.

DR 355 Hal 1 RAÄ Getinge 53:1 N 56° 49' 13.80" E 12° 44' 51.36"
Getinge-stenen 1. Side A rantr (:) (l)i(t) : ræisa : stain : þ... | æ-... | toi a(k)ia---- Side B æinar : iok : ru...  "Rand lod rejse denne sten ... Ejnar huggede runerne"
Finns: I Kyrkans vapenhus.

DR 355A Hal 2 Getinge sten 2. [(æ)(i)(n)ar iok] Stenen saknas ;-(

 

Blekinge
Svårt att hitta exakta uppgifter om vissa sten i Blekinge.

DR 356 Bl 5 RAÄ Sölvesborg 18:1 N 56° 3' 11.48" E 14° 35' 3.98"
Sölvesborg-stenen
urti : (w)Aþ- ...|- : ąsM=ut (:) sunu sin : "Vade gjorde [efter] Asmund, sin søn"
Finns: Utanför kyrkan i Sölvesborg. Västra Storgatan.

DR 357 Bl 3 RAÄ Sölvesborg 18:2 N 56° 3' 11.70" E 14° 35' 4.44"
Stentofta-stenen
Side A niu hAborumR | niu hagestumR | hAþuwolAfR gAf j | hAriwolAfR (m)A--u snuh-e | hideRrunono fe(l)(A)h ekA h ed|erA Side B ginoronoR Side C herAmAlAsAR ArAgeu we(l)AdudsA þAt Side B bAriutiþ
Lis Jacobsens och Erik Moltkes översättning från år 1942 lyder: "Til Niuha-"boerne", til Niuha-"gæsterne" (til alle Niuha-hirdens mænd?) gav Hådulv godår. Hærulv snuh(w)e sön (?).""Jeg runernes mester (?) skjuler her magtfulde runer. Ustandselig (behæftet) med argskab, (hjemfalden til) véldöd (er) den, som bryder dette

Den svenska runforskarn Lindquist översatta texten som:
"Nybyggarna, nykomlingarna gav Hathuwolf äring, överöste Hariwolf med rikedom. Detta är en djup hemlighet. Här har jag dolt djupa hemligheter. Den detta nedbryter vare hejdlös i arghet (dvs simpelhet), död för giller."(mindesmærket).
Finns: I Sölvesborgs kyrkas vapenhus. Spännande sten från 600-talet!


DR 358+ Bl 2 Gummarp-stenen Stenen saknas ;-(

DR 359 Bl 4 RAÄ Mjällby 51:1 N 56° 1' 20.68" E 14° 39' 3.23"
Isaby-stenen Side A AfatR hAriwulafa | hAþuwulafR hAeruwulafiR Side B warAit runAR þAiAR  "Efter HariwulfR (Hærulf), skrev HaþuwulfR (Hådulf), HaeruwulfR's (Hjorulfs) ætling, disse runer". Från Sölvesborgstrakten men nu i Stockholm ;-(

DR 360 Bl 6 RAÄ Listerby 96:1(3) N 56° 12' 8.23" E 15° 22' 50.45"
Björketorp-stenen Side A: hAidRruno ronu | fAlAh Ak hAiderA g|inArunAR ArAgeu | hAerAmAlAusR | utiAR welAdAude | sAR þAt bArutR Side B uþArAbA sbA 
"Jeg spår fordærv. Mäktiga runors hemlighet dolde jag här, kraftfulla runor. Den som bryter detta minnesmärke skall ständigt plågas av arghet. Svekfull död skall träffa honom. Jag spår fördärv"
Finns: På den ursprungliga plats, där Björketorp-, Leråkra- og Listerby-socknen möts. Lite efter Ronneby. Här finns även en domarering!

DR 361 Bl 1 RAÄ Åryd 58:1(3) N 56° 17' 51.10" E 14° 59' 55.55"
Åryd-stenen eller Halahult-stenen
fuþork(h)niastblm "fuþorkhniastbmly"
Finns:  I "Offerlunden" ved Halahult. Ca 20 km norr om Karlshamn. Adress: Åryd 58:1


DR 363 Bl 12 RAÄ Sturkö 51 N 56° 6' 48.09" E 15° 43' 42.36"
Sturkö-stenen
skibarR : kuþis : raisþ... stin "Gudes "skipper" rejst sten".
Finns: Sturkö udenfor Karlskrona.

DR 364 Bl 8 RAÄ Lösen 13:2 N 56° 11' 48.63" E 15° 41' 16.47"
Lösen-stenen 1.
ødmar : ok : reinmod "Ødmar og Reimod"
Finns:  På en kulle på kyrkogården i Lösen. I utkanten av Karlskrona. Mycket suddig.

DR 366 Bl 10
Lösen-stenen 3.
[ANO þNI M|CCCX (i) asio (m)i) lo](t) gøræ þen(æ) [siææn | aaeiokR | þusi]n au- føþø[ir urkræiæeer] "I det herrens år 1310 i(?) Åsjö M... lod gøre denne sten ... og faderen(Fathir) …"
Finns: På kyrkogården i Lösen. Mycket suddig

RAÄ Sturkö 13:1 N 56° 6' 48.24" E 15° 43' 28.55"
Runsten 1,3 m hög med inskrift på sidan.

RAÄ Sölvesborg 14:1(3) N 56° 3' 43.25" E 14° 36' 34.97"
100 m från Egnahemsvägen efter korset vid Sölvevägen.

RAÄ Sölvesborg 25:1(2) N 56° 3' 10.35" E 14° 34' 52.71"
Vid Danagatan 3.

 

UPP

Bornholm

Bornholms Runesten

DR 343  Bh 50  Museum nr 16

Østerlarssten 3. .rnils : auk : fuluki : þ... ...sa : stein : þana : eftiR : þormar : buoþur : si..."Arnils og Fuluge de lod rejse denne sten efter Thormar, deres broder"
Findes: Østerlars kirke. S
om overligger i kirkens norddør/ kvindedøren.

DR 368  Bh 23   Museum nr 27

Povlsker helgenfigur. pa[-]ulus | tofi : gio|erþi" Paulus Tofi gjorde "
F
indes: Povls kirke. På undersiden af korbuens slutsten.

DR 369  Bh 24  Forsvundet.
Povlskerstenen.  [...(u)ein : lit : hak... | ...b-(u) : s...] "..Sven lod hugge .."


DR 370  Bh 27  Museum nr 30
Aaker 1. Grødbystenen. þurfastr : auk : þurils : auk : bufi : þiR : satu : kuml : þusi : aftiR : -... ...f : auk : buruþR : kuþ : habi : ąta : þisa : auk : kus : muþR : sartr : rist : ret   " Thorfast og Troels og Bove de satte disse kumler efter ... og Broder. Gud og Guds mor hjælpe hans ånd/deres ånd. Svart ristede ret (rigtigt) "
Findes: I Aakirkes våbenhus. Der er bælgmörkt, så tag en lygte med.

DR 371  Bh 28  Museum nr 31
Aaker 2. Møllegårdstenen. kuþmund : auk : f(ry)biorn : resdu : stein : eiftR : isbiorn : faþur : sin : | kuþ : hialbi : siolu : hans : " Gudmund og Frøbjørn rejste stenen efter deres far Esbern. Gud hjælpe hans sjæl "
Findes:
I Aakirkes våbenhus.
Der er bælgmörkt, så tag en lygte med.

DR 372  Bh 29  Museum nr 28   55°3.763' N 14°55.776' E
Aaker 3. Bjælkestenen. þurst(e)[in : let : hka | efetR : su--]- (:) koþr : | þign (:) " Thorsten, en god thegn, lod hugge efter Svend "
Findes:
Aakirkeby-Pedersker. På vestsiden af vejen. Krydset Nybyvej og Bjælkestensvejen. Skæv og tilgroet sten. Hvorfor?

DR 373  Bh 30  Museum nr 29
Aaker Døbestensfont. Fra ca år 1200.

þita : iR : saNti gabrel : ok : sehþi : saNta mari(a) : at han sku|Ldi : barn : (f)yþa :

þita : iR : elicabeþ : ok : maria : ok : hailsas |

:
hiar : huilis : maria sum | : han : barn : fydi : skapera : himic : ok : iorþaR : sum os : le|ysti |

þita : iRu : þaiR : þriR : kunuGaR : (s)um : (f)y(r)sti : giarþu : ofr : u|arum : drotNi :


hiar : tok : (h)aN (uiþ)r : (kunuG)a : o(f)ri : uar drotiN |

hiar : riþu : þaiR : burt : þriR : kunuGaR : | siþan þaiR : ofra(t) : ---a : (o)rum : drotNi |

þaiR : þet : hi(a)- : fram : s--(u) :

(io)þaR : toku | uarn : drotin : ok --Nd- : --N : uiþ- -re : ok : (g)etu | siþan : ladu : (þa)iR : haN : burt : þiaþa(n) : buNdiN |

ok : (n)ehldu : hiar : ioþaR : iesus : a krus :


si : fram : a þita |
sihraf(R) : (m)e--e-(i) :

Dette er sankt Gabriel, som sagde til sankta Maria, at hun skulle føde et barn

Dette er Elisabeth og Maria, der hilser på hinanden.

Her hviler Maria netop som hun fødte barnet, himlens og jordens skaber, som forløste os.

Dette er de tre konger, som først ofrede til vor Herre.

Her tog han, vor Herre, mod kongernes offer.

Her red de bort, de tre konger, efter at de har ofret til vor Herre.

Bar det her frem.

Jøderne tog vor Herre og bandt ham ved træet og satte ham under bevogtning.

Dernæst førte de ham bundet bort derfra.

Og her naglede jøderne Jesus til korset.

Se dette frem for jer!    Mester Sighref.

Findes: I Aakirke. Detsværre ingen information i nærheden af fonten.

DR 374  Bh 13  Museum nr 23
Bodilsker 1 / Langedestenen.
Side A ...(i)R (:) r... Side B ...(k)a (:) b...
" Indskriften helt fragmentarisk "
Findes: I Bodilsker våbenhus.

DR 375  Bh 14  Nationalmuseet i Kbh.
Bodilsker 2.  tnb(m)  "Uden sproglig mening"


DR 376  Bh 15  Museum nr 24
Bodilsker 3.
... þurkil : auk : alfkil : r(e)(s)... ...(e)n : þina : eftiR : eykil : faþur : .. " ... Thorkil og Alvkil rejste denne sten efter Økil/Øthkil, fader "
Findes: I Bodilsker våbenhus.
Alle 3 har opmalet tekst.

DR 377  Bh 16  Museum nr 25
Bodilsker 4. ...-a-- (:) (l)itu : h-(-)- : s(t)ain : eftiR : þurfast : bruþur | sin | auk : kuþki " ... lod hugge stenen efter Thorfast, deres broder, og Gudke "
Findes: Bodilsker. På kirketårnets ydre sydside, 60 cm over jorden.


DR 378  Bh 17  Museum nr 26
Bodilsker 5. asbiarn : lit : rita stain iftiR : butirþu : kunu : sina : kuþ : litin : ant :"Esbern lod rejse stenen efter Botfrid sin kone. Gud lette (hendes) ånd for evigt" 
Findes: I Bodilsker våbenhus.

DR 379  Bh 33  Museum nr 32
Ny Larsker 1. sasur : lit : resa : sten : eftiR : aluarþ : faþur : sin : truknaþi : han : uti : meþ : ala : sk|ibara : etki : i : kristr : hab|(i) | siolu | has | sten : þesi : stai | eftir " Sasser lod rejse stenen efter sin fader Alvard (Halvard); han druknede ude med hele skibsmandskabet. Krist hjælpe hans sjæl evigt uden ende(?) Denne sten skal stå efter (dvs. til minde) "
Findes: I Nylars Kirkes våbenhus. Store sten, men der er meget skummelt.


DR 380  Bh 34  Museum nr 33
Ny Larsker 2. kobu:suain : raisti : stain : þ(e)na : a(f)tir : bausa : sun : sin : tr(i)... ...n : þan : is : tribin : ua(r)þ : i : (u)(r)ostu : at : ut:la(n)(k)iu : kuþ : tr(u)tin : hi(a)lbi : hans : ont : auk : sata : mikial : " Kåbe(?)-Svend rejste dennes sten efter Bøse, sin søn, en god dreng, som blev dræbt i kampen ved Utlängan. Gud Herren og Sankt Mikael hjælpe hans ånd "
Findes: I Nylars Kirkes våbenhus.

DR 381  Bh 35  Museum nr 1
Ny Larsker 3 / Brunsgårdstenen.
k(e)til(b)arn" Ketilbjorn "
Findes: Rønne. I haven på Bornholms museum.


DR 382  Bh 37  Storegaden i Rønne
Runesten for frihed.

Efter krigen 1658 skulle
Danmark bl. a afstå Bornholm til Sverige. Bornholmerne kæmpede indædt imod dette, og da den svenske kommandant Johan Printzenschiold blev dræbt i Storegade i Rønne, kom det til et vendepunkt for Bornholms frihedskamp og et slutpunkt for det svenske styre på øen.

Runestenene i Storegade er som et monument over dengang Bornholm atter kom under dansk herredømme. Der er tre sten i forskellig størrelse. Alle slidte og ulæselige pga. slitage fra trafikken, men legenden fortæller at den store sten er for prinsen, den mellemste for hans hest og den mindste for hans hund.
Findes: Storegaden ved Rådhusstræde
. I vejbelægningen ved Gymnasiet.

DR 383  Bh 38  Museum nr 34
Vestermarie 1....-m : bruþ(i)m : ...(a)im : raist- : kumbl : þitsi : (a)-... | ... (u)k : afteR : as--l : bruþuR : sin : guþ : hi... " ..., Broder, de rejste dette kuml e(fter) ... og efter Es(ki)l, deres broder. Gud hjælpe ... "
Findes:Vestermarie Kirkegård. Lille anlæg foran kirkens tårn.


DR 384  Bh 39  Museum nr 35
Vestermarie 2. þurstin : uk (:) suin : raistu : abtiR : alfuin : faþur sin : uk abtiR : þurlak : b(r)uþu(r) sin : kuþ hialbi ąnt : þaiRa : uk-þ(s) muþiR
" Thorsten og Svend rejste (stenen) efter Alvin deres fader og efter Thorlak deres broder. Gud og Guds moder hjælpe deres ånd "
Findes:Vestermarie Kirkegård foran kirkens tårn.

DR 385  Bh 40  Museum nr 36
Vestermarie 3. kilinR : r(e)isti ...(u)þur : sin : kuþ : hiabi : s(i)ol : has :
" Gilling rejste ... sin broder. Gud hjælpe hans sjæl "
Findes:Vestermarie Kirkegård foran kirkens tårn.

DR 386  Bh 41  Museum nr 37 
Vestermarie 4. suain ... (a)uk : tul(i) : auk : uifriþr : þau : lika : un...R : þi... (s)(t)ain " Svend ... og Tole og Vefrid, de ligger under ... sten "
Findes:Vestermarie Kirkegård foran kirkens tårn.

DR 387  Bh 42  Museum nr 38  
Vestermarie 5.: asualdi : risti : stein : þinsa : iftR : alfar : bruþur : sin : drinr : koþr | : trebin u:syni : auk : skogi : suek : saklausan : "Asvalde rejste denne sten efter sin broder Alver. Den gode dreng blev skændigt dræbt og Skoge sveg den sagesløse"
Findes:Vestermarie Kirkegård foran kirkens tårn.

DR 388  Bh 43  Museum nr 39
Vestermarie 6. ...--R : k... | ...(l)--- : --... ---..." For ødelagt til at kunne tolkes "
Findes:Vestermarie Kirkegård foran kirkens vesttårn.

DR 389  Bh 31  Museum nr 2
Nykerstenen. lo.../(t)o... [l](e)t : resa : sten (:) þensa : eftir : suen : sun : sin : trenkr al(g)oþar ...una(u)i | ok | hans (:) (b)r(o)(þ)(u)r : krist : h|elgi | hal(b)(i) : siolu : þera | :: bryþra : be(g)ia :" Lo.../To... lod denne sten rejse efter sin søn Svend. En algod dreng (...), og (efter) hans broder. Den hellige Krist hjælpe deres, begge brødres, sjæle " 
Findes: I Nyker kirkes våbenhus.

DR 390  Bh 51  Museum nr 22
Østermariesten 1 / Gyldensåstenen. bufi : lit : risa : aftiR : aukil : faþur : sin : kuþa(n) : kristr : ialbi : sialu " Bove lod (stenen) rejse efter sin gode far Økil. Krist hjælpe (hans) sjæl "
Findes: På Svaneke kirkegård ved kirkegårdsdiget nord for
kirken, men nedgravet så dybt at de nederste 4-5 runer er skjult.

DR 391  Bh 52  Museum nr 17
Østermariesten 2. Side A barni : auk : sibi : auk | -ofi : þeiR : reistu : sd Side B ei(n)(:) (e)ftiR : ke(t)(i)l : faþu|r sin : (k)ristr (:) (h)lbi hns | siol : " Barne og Sibbe og Tue de rejste stenen efter deres far Keld. Krist hjælpe hans sjæl "  
Findes: Ved Østermaries kirkeruin.


DR 392  Bh 53  Museum nr 18
Østermariesten 3. : (b)ar(n)i : auk : tofi : ok : askutr : letu : resa : sten : eftiR : siba : (b)roþ|or : sin : krist : sil : ia(l)bi" Barne og Tue og Asgot lod stenen rejse efter Sibbe, deres broder. Krist hjælpe (hans) sjæl "
Findes: Ved Østermaries kirkeruin.


DR 393  Bh 54  Museum nr 21  55°7.849' N 15°2.718'
Østermariesten 4. auþi : auk : suin auk auþkiR : ristu stin eftir kunulf ruþurisiin : kuþa : auk : iftiR kunilt : muþur"Øde og Svend og Ødger rejste sten efter Gunnulv, deres gode broder og efter Gunhild deres moder"
Findes: Ved Lyrsbyvej Brohus, der vejen krydser Gyldens-åen. Det var længe siden den fik en kærlig hånd (set sommer 2015)


DR 394  Bh 55  Museum nr 19
Østermariesten 5.  auþi : auk : suin auk auþkiR : ristu stin eftir kunulf ruþurisiin : kuþa : auk : iftiR kunilt : muþur "Øde og Svend og Ødger rejste sten efter Gunnulv, deres gode broder, og efter Gunhild, (deres) moder"  
Findes: Ved Østermaries kirkeruin.


DR 395  Bh 56  Museum nr 20
Østermariesten 6. Side A : kuþmt : nkuski : uaku : hla : osu : airbrni : kuþi : guþ : msmiht : ionþþn : | : --- : | : itki...ik(i) Side B ku : i... | nik " På trods af indskriftens umiddelbare genuine fremtoning, synes den ikke at give sproglig mening "  (Men sjovt at prøve at tyde dem selv istedet.)
Findes: Ved Østermaries kirkeruin.

DR 396  Bh 57  Nationalmuseet i Kbh.
Østermarie alfabetsten.  abþefghiklmnoprstux


DR 397  Bh 48  Museum nr 14
Østerlarssten 1. þukil : rit : itin : auti : buþu : þku : sun : hui : sna
" Thykil/Thorkil rejste sten efter {buþu}, {þku} søn .. "  

Findes: Østerlars kirke udenfor våbenhuset.


DR 398  Bh 49  Museum nr 15
Østerlarssten 2. Side A broþir : auk : eimotr : þeir : litu : reisa : stein : þana : eft|ir Side B : sikmut : faþur : sin : Side C kristr : hialbi : sialu : hans : auk : sata : mikel : auk : sata : maria :"Broder og Emund de lod rejse denne sten efter Sigmund deres fader. Krist hjælpe hans sjæl og Sankt Mikael og Sankta Maria"  
Findes: Østerlars kirkes våbenhus.


DR 399  Bh 1  Museum nr 3
Klemensker 1 / Lundhøjstenen.
Indskriftdel 1, Side A (kun)iltr : l(e)t : r(e)isa : st(e)n : þ(e)n(sa) : ef
Side B tir : auþbiarn : bonta : sin : kristr :
Side C hialbi : siolu : auþbiarnar : i lus : auk : bratis
" Gunhild lod rejse denne sten efter Ødbjørn, sin mand. Kristus hjælpe Ødbjørns sjæl i lys og paradis"

Indskriftdel 2, Side A kristr : hialbi : siolu : (auþ) Side D biarnar : auk : ku(niltar) Side C : auk : santa mikel : i lius : auk : baratis
"
Kristus og Sankt Michael hjælpe Ødbjørn og Gunhilds sjæl i lys og paradis "
Findes:
Klemens kirkegård, mellem kor og skib på kirkens sydside.

DR 400  Bh 2  Museum nr 12
Klemensker 2 / Kongevejstenen.
: brune : auk : þeiR : bruþr : let... eftiR : þurlak : foþur : sin : auk : eskiR : bruþur : sin : " Brune og hans brødre/bror lod ... efter Torlak, deres far, og Esge, deres bror "
Findes: På Allinge Kirkegård, tæt ved kirkens syd-dør. 999 af 1000 tilfældigt forbipasserende vil ikke opdage den er en runesten.

DR 401  Bh 3  Museum nr 9   55°10.632' N 14°43.981' E
Klemensker 3 / Brogårdsstenen. : suenk|i|R : lit : raisa : stein : þena : eftiR : tosta : faþur : sin : auk : eftiR : alflak : broþur : sin : auk : eftiR : moþ|u|r : sina : | : auk : eftiR : sy|s|tur | sina : " Svenger lod denne sten rejse efter Toste, sin far, og efter Alflak, sin bror, og efter sin mor og efter sin søster " 
Findes: Syd-øst for Hasle. Ved broen hvor Bagge-åen krydser Svalhøjvej.


DR 402  Bh 4  Museum nr 10
Klemensker 4 / Marevadsstenen. : aulakR : let : reisa : stein : þana : eftiR : sasur : foþur sin : bonta : kuþan : kuþ : hialbi : siol : hans : auk : sata : mihel :" Ølak lod denne sten rejse efter Sasser, sin far, en *"god" bonde. Gud og Sankt Mikael hjælpe hans sjæl "
Findes:
Hasle Kirkegård, sydlige kirkegårdshegn ca. 14-15 m fra det søndre våbenhus.


DR 403  Bh 5  Museum nr 4
Klemensker 5 / Kuregårdstenen. suin : auk : ketil : reistu : sten : eftiR : (i)u(l)k|iR : faþur : sin" Sven og Ketil rejste stenen efter Igulger, sin fader "
Findes: På Klemens kirkegård nordøstlige hjørne mellem kor og skib, 70 cm fra muren.


DR 404  Bh 6  Museum nr 5
Klemensker 6.  Side A ... (r)ais(t)- : stin : þ-nsi : aiftiR : suin : bruþur : sin : ku... ...(b)i : si(l)... | auk : kus : muþiR : Side B ...(k)il : rist (:) runaR : þisi : auk : sueni :
" ... rejste denne sten efter Sven, sin bror. Gud og Guds moder (hjælpe) (hans) (sjæl). ...kil ristede disse runer og Svenne "
Findes: Klemensker. I træramme på kirkegården.


DR 405  Bh 9  Museum nr 6
Klemensker 7 / Biskopsstenen. ... : ærkibiskubs : m(a)-ræ : hi- : ...-r : hæ..." ... ærkebiskops ... "
Findes: Klemensker. Indmuret udvendigt på kirkegårdsmuren, 1,5 m øst for nordre indgangs østre stolpe.


DR 406  Bh 7  Museum nr 7
Klemensker 8.  : asur : auk : þai(R) ...in : | : ... " Asser og ... "
Findes: Klemensker. Indmuret udvendigt på kirkegårdsmuren tre m øst for nordre indgangs østre stolpe.


DR 407  Bh 8  Museum nr 8
Klemensker 9.  ...str : auk : ..." ... og ... "
Findes: Klemensker. Begge brudstykker er indmuret i det nordre kirkegårdsdiges udvendige side mellem to andre runesten. På grund at indmuringen er kun den ene side synlig.


DR 408  Bh 10  Museum nr 11
Rutskerstenen.  ...r : let ...t : su... | ...uþ : halb... auk : ku..." ... lod ...(Gud) hjælpe ... og (Guds moder) "
Findes: På Rutsker kirkegård ved foden af den græsklædte høj ved kirkens gamle klokketårn.


DR 409  Bh 12  Museum nr 13
Røstenen. ... (f)þu : sin : uk : muþ : sina " ... sin far og sin mor "
Findes: Inde i Rø kirkes tårn til højre for indgangen på et lille muret fundament.


Jeg besøgte de fleste af Bornholms runestene i juni 2015
Jeg var noget skuffet over hvordan de blir presenterede, især med tanke på de forskellige temaer for videbegærlige børn, som arrangeres fra Hammershus med vægt på runer og vikingetiden. Man behøver jo kun kende til den sene Futharken med 16 tegn, når det gælder Bornholms runestene.


Skuffet, fordi jeg er blevet "forkælet" med stenene i Skåne
der i princip alle runeindskrifterne er malet op med en Falurød farvenuans så det er en ren fornøjelse at tyde dem. Mange er næppe læsbare ellers. Jeg har set en artikel om nogen fra Nationalmuseet som tar fotos af danske runestene med sidelys om natten for att studere dem. Hvad med at male runerne op samtidigt venner! Så kan alle vi andre også tyde dem i dagslys.

Normalt når jeg besøger en for mig ny sten, forsøger jeg at "Få den ind"  Jeg har min tekst med, men prøver først at tyde runerne inden jeg måske kikker i "facitlisten". Det er lækkert når det fungerer. Så oplever jeg også en fin kirke eller et landskab osv.

Nogle "runefornemmelser" fik jeg ikke på Bornholm.
Her har man "gratis" halvdelen af Danmarks tilgængelige stene og faktisk nogle af danmarkshistoriens tidligste kristne dokumenter, men til syneladende er man bedøvene ligeglad.

På nationalmuseets side står der at stenen i Allinges tilstand er god. Måske som sten betragtet, men teksten er knapt synlig. Højtrykssprøjte?


F eks findes der mange sten i kirkernes våbenhuse, men der er oftest bælgmørkt (især når man kommer lige ind fra sollyset udenfor) og de fleste af Bornholms runestens-tekster er ganske nedslidte og i det hele taget ikke opmalede, så kun de nærmest sørgene ser en ekstra gang på dem. Lidt maling og et par LED-spotlight evt. med bevægeselsvagt-tænding skulle gøre underverker her.

De 2 af de 3 sten som findes i naturen jeg besøgte var endnu værre.
En skal man ha GPS-kordinater samt godt syn og fornuftigt fodtøj for at finde og komme ind til. Den er næsten kamufleret, idet den er lige så grøn af mos som bladverket i skovtykningen rundt om.

Den anden står fint synligt i et vejkryds men den, som siges i Jens Vejman: "Hælder slemt til siden og malingen er slet"
Denne hælder dog slemt fremad, ingen maling, men med mos og lav.

I Sverige har man frivillige "runstensfadder" som jævnligt holder "sin" sten pæn og nydelig, efter at have fået instruktion om hvordan, af Riksantikvarieämbetet. Opmaling af runeteksterne gøres dog af specialister.

Alle sten på kirkernes område var pæne nok, men kun enkelte har opmalede tekster. De på Vestermaries kirkegård synes jeg man bør overveje at ta inden døre, idet de flager itu pga stenes struktur i "plader" I det hele taget er det synd at stenmatrialet til mange af Bornholms runesten ikke er af den mest stabile slags men smuldrer mere end mange jeg har set på andre steder. Måske placeringen har gjort stenene mere udsat for vejrliget end disse eller, gud forbyde, en gal vagtmester med en højtrykssprøjte?

Den bedste oplevelse fik jeg ved Øster Marie kirkeruin.
Eventyrligt idyllisk her. Et Hammershus light! Ta dit bryllupsfoto her!

Døbefonden i Aaker er jo helt unik!
En vidunderlig 1000 år gammel tegneserie kan man sige, men ikke det mindste lille skilt med forklaring i nærheden.

Selv om jeg som nævnt, blev skuffet af Bornholms runestene, er der den fordel ved besøgene, at jeg fik en masse fine oplevelser og fandt steder jeg aldrig skulle ha set ellers. Hvor ér alle kirkegårde dog nydeligt passet, og når vi behøvede et toilet, fandtes det i perfekt stand alle steder 👍

 

OP