Victor Heiser 1873-1972
Han är min favorit. Reste världen runt många gångar om, först som militärläkare och sedan på uppdrag av Rockefeller Institute och räddade flera miljoner människors liv från bl.a. spetälska och kolera.

Hans böcker You're the doctor og An american doctors odysée är guld värd. Finns på Amazon.com.
På svenska: Var och en sin egen doktor, och En amerikansk läkares odysse, finns oftast på bokborsen.se

Du är inte sjuk, du är torstig

Dr Batman
Dr. F. Batmanghelidj, upptäckte sin kur mot många sjukdomar då han var fängslat av nya regimen i Iran efter Shahens fall, och det med en dödsdom över sig. En medfånge blev mycket sjuk av magsår och Dr. B hade ingen medicin men fick den idé att ge honom 2 glas vatten varje timme, varvid den sjuka till allas förvåning tillfrisknade.

Efter att botat 3 000 andra medfångar för alla möjliga sjukdomar på liknande sätt, beslöt man att han inte var en fiende av staten och blev benådad.


Nu kommer det otroliga. Han bönfall att inte komma ut direkt då han höll på med en doktorsavhandling om sin behandling och fick försätta de fyra månader han behövde avsluta den.

Innan han fängslades var han rik och staten lovade honom miljoner att stanna kvar i Iran men han stack till USA så fort han fick chansen.  

Hans kur: Drick vatten med havssalt. Dosering: 0,3 l vatten pr 10 kg kroppsvikt. 1/4 tsk havssalt pr liter vatten. Ex: Vikt 80 kg, drick 2,4 l. Undvik koffein och alkohol som är vätskedrivande. Om du dricker det ändå, drick minst lika mycket extra vatten-salt-dryck. Det är allt! Jo lite pottaska och jod ska du ha, (men det kan du lätt få med lite algtabletter SH).    www.watercure.com

Hans bok, Your body many cries for water, finns även på svenska, bl.a. i 2000-talets shop. "Din kropp skriker efter vatten"

Lyssna här på ett Anthony Robbins-intervju med Dr. Batman:
http://perceptionstudios.com/client/watercure//media/tony_robbins_interview.zip

Danska radiodoktorn

Carsten Vagn Hansen          

Också känd som Radiodoktorn i Danmark.
Har en fullspäckat meny på sin sida: Radiodoktorn
Han var lite för bra för etablissemanget i längden, men har alla sina råd kvar med sin mycket detajlerade menyrad på sin sida.

Han har många alternative råd också, men hemsidan är inte alltid uppdaterat till senaste nytt, bl a diabetes 2 råd är gamla "600 gram frukt o grönt om dagen". Nå ja, men han nämner också kolloidalt silver här och var, och det ser man ju inte i vanliga fall från denna kanten! Jättebra.

Allt är skrivit på danska förstås.

Det finns i skrivande stund även möjlighet att konsultera honom pr mail, ja du kan även konsultera honom personligt, fast det koster en slant i bägge fall!

Getting well is easy

Dr Richard M Schulze
"Getting well is easy, it’s getting sick that takes years of constant, dedicated hard work." 

Schulze har lösningen på nästan alla obotliga sjukdomar. Hans slogan:
Att bli frisk är enkelt. men att bli sjuk tar årtals av medvetet hårt arbete.

Han finns på nätet, Schulze's blog fast det är över 20 år sedan han slutade ta patienter.
Schulze är fortfarande tuff. Jättetuff! Så är du varnad ;-)

Han gav läkarna och medicinindustrin svar på tal. När läkarna länsad dig för pengar på verkningslösa behandlingar i åratal och du låg ruinerad och hjälplös på ditt ytterste kom Dr. Schulze genom stan på sin motorcykel, och proppade dig full med extra stark cayennepeppar och krossad vitlök och det vältade ut av mun och baken med gröna och lila cancerklumpar.

Han stämde träff med en ny patient vid hamnpiren och skubbade honom i iskalla vattnet. Därefter fick patienten gå eller krypa hem i de våta kläderna ett bad med bl. a krossad vitlök i, fick specialdricka och sedan, nerpackat i en massa blöta lakan, i säng. Nästa morgon var lakanen mångfärgade av all avfall som lämnad kroppen.  

Hans första råd är att skaffa en saftpress. Om du är jättesjuk, ät inte fast föda men drick varje dag ett par, tre liter juice, på morötter, persilja och äpplen. Kompletter med 5 klyfter vitlök om dagen. Du får i dig alla näringsämnen express i kroppen och behöver inte först nedbryta alla fasta beståndsdelar av maten. Du kan få mycket bra blodvärden på bara 24 timmar. Undertiden får du absolut inte äta eller dricka något som har, eller kommer ifrån något som har ett ansikte!

Schulze trotsade systemet
och fick gå i fängelse ett tag.  

Det samma fick Dr. Donsbach.
Hans produkter finns sedan länge i svenska hälsokosthandeln och i hans produkt Mivitotal, kommer mineralerna från samma min i Utah som den Joel Wallace omtalar i Dead doctors.

Annika Dahlqvist

är en av våra största doktorhjältor i Sverige. Jag behövar inte skriva så mycket om Annika. Kolla hennes blogg istället.

Kostdoktorn

Andreas Eenfeldt

Kostdoktorn
får vi inte glömma. Han var kanske inte LCHF pionjären först, det var Annika, men han har fört budskapet upp till ett högre nivå med sin blogg som är Sveriges största, alla kategorier, så att hela världen snart blir smala och friska! Kostdoktorn

 

UPP

Hulda Clarck

Dr Hulda Regehr Clark

Har skrivit böckerna
The Cure for all Cancers/Aids/Disease.
Hon har också burat inne ett tag. Hon jobbade för US Gov men då hon kom på en kur mot cancer fick hon sparken och fick flytta till Mexiko att forska vidare och driva ett behandlingscenter i lugn och ro. Visst lider hon av bacillskräck, men berättar om många spännande kreative upptäckter i sina 3 böcker, hur hon botar cancer, AIDS, ja alla sjukdomar.

Fru Clarks kur med valnötskal, malört och nejlika kan idag köpas i hälsokost här. Den heter "Tre Örter"
Jag blev inte särsklit förvånad da hon dog i 2009 av ben-cancer. Inte fördi jag inte tror på hennes kur, den är säkert effektiv nu och här, och ger cancersjuka en extra chans att får orden på sin tillvarelse, men fordi hon envisas i sina böcker att leva ett kliniskt och parasitfrit liv, och gjorde säkert själv så många år. Lite skit får man ha!Numera avlidna Bengt Stern. Utvecklingsansvarig på det svenska behandlingshemmet Mullingstorp har skrivit om ett besök hos Dr Clark i 1996:

Kopia från Mullingstorps hemsida, skriven av Bengt Stern.
Den som lider av cancer eller någon annan livshotande sjukdom och själv vill ta ansvar för sitt tillfrisknande bör ta del av Hulda Clarks forskningsrön. Under mars månad 1996 följde jag hennes arbete i södra Kalifornien och Mexiko.

Jag var där för att lära mig mer om min egen myelomsjukdom. Som utvecklingsansvarig på Mullingstorp ville jag också undersöka om hennes erfarenheter i något avseende kunde berika våra egna självhjälpsmetoder vid allvarlig sjukdom.
 

Hulda Clark är idag 68 år gammal. Hon är doktor i biokemi. Styrkan i hennes forskning ligger i det genialt självklara. Svagheten är att hon ännu inte har redovisat sina resultat på ett sätt som uppfyller skolmedicinska kriterier. Hulda Clark har beskrivit sin forskning och sina förslag till behandling i tre böcker The Cure for all Diseases, The Cure for all Cancer och The Cure for Aids.

Hörnpelarna i hennes terapi är att sjukdomar i stor utsträckning är en konsekvens av parasiter, lösningsmedel, tandinfektioner samt tandlagningsmaterial som innehåller tungmetaller. Undanröjer man dessa sjukdomsorsaker går det att vända livshotande sjukdomsprocesser, menar dr Clark.

Hon understryker att det i alla tider har förekommit parasiter hos människan. Vissa kan iakttas med blotta ögat, t ex binnikemask, medan andra inte är större än en röd blodkropp. Inom folkmedicin har parasiter varit en känd sjukdomsorsak sedan årtusenden. Man har bl. a hållit parasiterna i schack med valnötsskal, malört och nejlika.

Varje enskild parasitart uppträder i många olika skepnader. Vissa är anpassade till ett liv inne i kroppen, andra till ett liv utanför. Parasiten fullbordar sitt kretslopp av livsformer genom att först lämna vår kropp och sedan återvända till den. Parasiten är i sig inte giftig. Den skadar människan genom att vistas på "parkettplats", utanför och i kroppens olika celler. Där äter den upp viktiga näringsämnen som behövs för normal cellfunktion. Följden blir att cellerna slutar fungera. Parasiternas exkrementer belastar våra renings- och utsöndringsorgan och är dessutom ofta allergiframkallande.

När cellens funktion är nedsatt genom parasitangrepp får den svårare att skydda sig mot virus o dyl. Den blir då lätt infekterad. Vissa virus angriper cellens arvsmassa, varvid denna kan förvandlas till cancercell. Vare sig vi härbärgerar parasiter eller ej bildas det dagligen ett stort antal cancerceller inom oss. Vanligtvis tar immunförsvaret hand om dessa förändrade celler innan de utvecklas till klinisk cancer.

När immunförsvaret är nedsatt av stress, försurning, tungmetaller, parasit- och virusangrepp o s v har vi inte längre något skydd mot nybildade cancerceller. Fältet ligger fritt för cancerprocesser. Vad gäller metalljoner hävdar Hulda Clark bl. a att kopparjoner är en avgörande tillväxtfaktor vid bröstcancer och nickel vid prostatacancer. En cancersjuk människa som vet detta gör klokt i att försöka sanera sin närmiljö på dessa metaller.

Det finns också anledning för den allvarligt sjuke att ur sin närmiljö eliminera sjukdomsframkallande lösningsmedel som benzen, metylen och isopropylalkohol. Hulda Clark anser sig har utvecklat olika metoder för att komma till rätta med sjukdomar som cancer, ledgångsreumatism, AIDS och MS. Grundbehandlingen består av ett treveckors antiparasitprogram, baserat på valnötsskal (black walnut), malört (wormwood) och nejlika (cloves). Parasitprogrammet är fritt från biverkningar.

Dr Clark anser vidare att god tandhälsa är ett villkor för att tillfriskna. Jag har tidigare berört vad kvicksilver och nickel i munhålan kan åstadkomma. Har guldkronor funnits i munnen i mer än 5-10 år finns det som regel bakteriehärdar dolda under guldet. Dessa står i direkt förbindelse med blodomloppet. Dr Clark är också kritisk till rotfyllningar. Hon och många andra forskare menar att tändernas mikroskopiska näringskanaler står öppna även efter rotfyllning. Genom dessa kanaler transporteras kvarvarande bakterier i tanden till blodomloppet.

Att behöva dra ut mekaniskt väl fungerande tänder för att bli frisk är som att välja mellan pest och kolera. Den rotfyllda tanden kan behöva avlägsnas för att den livshotande sjukdomen skall försvinna. Men varje förlorad tand, vars mekaniska funktion inte kan ersättas, försämrar tuggförmågan och gör det svårare att äta sunt. Det är med andra ord inte lätt för en sjuk människa att avgöra vilka tandåtgärder som hon bör vidta.

Efter vistelsen hos Hulda Clark bytte jag för egen del ut samtliga guldkronor och guldbryggor mot ett nytt plastmaterial som kallas Composite Ply. Under flera av mina guldkronor pågick förruttnelseprocesser. Under några guldkronor fanns det amalgamfyllningar som jag trodde hade avlägsnats långt tidigare.

Enligt Hulda Clarks forskning avger allt biologiskt material energi, och beter sig därmed som radiosändare. En människa sänder energivågor på en dominerande frekvens av ca 1800 kHz. Olika organ i kroppen utsänder energi med lägre frekvens. Enskilda celler sänder energi med ännu lägre frekvens. Med utgångspunkt från sina upptäckter har dr Clark bl a konstruerat två instrument. Ett har hon döpt till syncrometer, det andra till zapper. Med en syncrometer fastställer man vilka olika parasiter, bakterier, virus, cancerceller, metalljoner, lösningsmedel o s v som finns i kroppen. Apparaten kostar cirka 1 000 svenska kronor. Man kan bygga den själv. Se vidare dr Clarks böcker.

En zapper består av en enkel elektronisk krets som alstrar en fyrkantvåg av viss frekvens. Människan och zappern bildar tillsammans en elektrisk krets. Idén med zappern är att fyrkantvågen ska framkalla övertoner av nära nog alla kroppens frekvenser. Dessa övertoner gör att biologiska strukturer som parasiter, bakterier, virus och cancerceller till följd av resonans kommer att vibrera. Sjuka celler och många inkräktande parasiter, svampar, bakterier och virus har defekta eller svaga cellstrukturer som inte tål vibrationerna. Enligt dr Clark dör de därför efter ett antal behandlingar med zappern.

Att sitta i Hulda Clarks väntrum dag efter dag under några veckor var en av mitt livs märkligaste upplevelser. Där fanns cancersjuka människor med levermetastaser, som gjorde deras hudfärg intensivt gul. Inom loppet av en dryg vecka återfick de sjuka sin normala hudfärg samtidigt som de blev piggare.

Min beskrivning kan ge läsaren intrycket att Hulda Clark har tillgång till det slutgiltiga receptet mot svåra sjukdomar, framför allt cancer. Så är inte fallet. Hon har bidragit med några ytterst viktiga medicinska rön. Dessvärre hanterar hon sina patienter på ett fullständigt mekaniskt sätt. I Hulda Clarks begreppsvärld finns det inget utrymme för det meningsfulla i att bli sjuk, d v s för ett medicinskt helhetsperspektiv.

Jag tror därför att många av hennes patienter får återfall och ändå dör i förtid av den sjukdom de söker bot för. Bl. a därför att det i längden är näst intill omöjligt att leva helt parasit- och lösningsmedelsfritt. Alla goda krafter behöver samverka för att en svårt sjuk individ ska tillfriskna varaktigt. Den sjuke bör ta itu med sin försurning, följa Barry Sears och Hulda Clarks råd samt framför allt lära känna sig själv på livets djupaste plan.

UPP